Điện lạnh Đà Nẵng, gia công ống gió, Điện lạnh Công Nghiệp Đà Nẵng
Saûn phaåm saûn xuaát
 • Bình Ngưng
 • Van VCD
 • ỐNG GIÓ CHO ĐHKK
 • PHỤ KIỆN ỐNG GIÓ TRÒN
 • ỐNG GIÓ TRÒN
 • Quạt hút
 • Van VCD
 • Bình chứa
 • Tủ điện
 • Lưới lọc ĐHKK
Hoã trôï tröïc tuyeán
Hỗ trợ kỹ thuật - tthtechco09@gmail.com

0903.745706

Hỗ trợ kinh doanh - thanhvinhtth@gmail.com

0905.212580 - 0905.212944

Thaùp giaûi nhieät
Danh mục:   Sản phẩm kinh doanh
Giá bán:   Liên hệ
Mô tả sản phẩm:
    đang cập nhật...
Saûn phaåm cuøng loaïi
 • Water Chiller
 • Bình Ngưng
 • Cách nhiệt
 • Panel cách nhiệt PU
 • Màng nhựa kho lạnh
 • Dàn ngưng
 • Trang 12»
Tieän ích
 • Thông tin thời tiết
 • Hà Nội
  22°C
  Hải Phòng
  22°C
  Đà Nẵng
  23°C
  Tp. Hồ Chí Minh
  32°C
 • Tỉ giá ngoại tệ
Thoáng keâ
Đang trực tuyến:
Tổng lượt xem:90366